Skolarbete på Berghs SoC. Bokillustration till en redan existerande bok: "Magic, Cilla & Bayby Ramsor om tjejer, killar och grejer", en ABC-book av Eva Lundgren. Jag valde att illustrera bokstäverna A och H.
Back to Top