Skolarbete på Berghs SoC. Jag valde att skapa ett mönster inspirerat av friluftslivet.
Back to Top