Arbetsprocess för illustrationer – så här går det (oftast) till 

Lisa Krigas visitkort, med eldillustrationen från mönstret På tur

STEG 1. Offert och avtal

Det första steget är oftast att du kontaktar mig för en offert. Antingen via formuläret här nedanför, eller direkt via mejl eller telefon.

Det jag behöver veta för att kunna ta fram en offert är bland annat hur många illustrationer det gäller det, om det finns någon deadline och hur illustrationerna ska användas. Tänk på att vara så specifik som möjligt: hur lång tid, vilka kanaler, online/tryck, trafikmängd/antal, geografiskt, storlek på illustrationerna etc.

Genom att jag får skriftligt godkännande på offerten (exempelvis via mejl) ingår vi ett avtal enligt villkoren i godkänd offert.

Moodboard inför skapandet av I säsong

STEG 2. Möte

Vi träffas (online eller ”i verkligheten”) och pratar om till exempel ditt företag, vad det är som är viktigt för er, ramarna kring projektet, målgrupp, önskat resultat med mera. Det kan även vara bra att förmedla vad ni INTE vill att illustrationerna ska förmedla, antyda eller representera.

Jag sammanställer informationen från mötet, samt tar eventuellt fram en moodboard som du ser exempel på här. Detta för att jag ska kunna stämma av att jag uppfattat dina behov och önskemål. När sammanställning och eventuell moodboard är godkänd går vi vidare till nästa steg.

Kundskiss för frukostannonsen (skoluppgift på Berghs)

STEG 3. Enkla skisser och feedback

Du får ett första förslag i form av en förklaring av idén tillsammans med enkla skisser. Denna är inte nödvändigtvis gjord i rätt manér utan är för att du ska få en uppfattning om idén.

Efter att du gett feedback kring förslaget jobbar jag vidare med att ta fram den färdiga illustrationen. Oftast ingår två korrekturvändor (inklusive denna) i överenskommet pris. Antal korrekturrundor som ingår står alltid i din offert.

STEG 4. Färgskisser

Jag jobbar vidare med illustrationen och börjar nu färdigställa den med rätta färger, skuggningar etc.

När jag är färdig med färgsättningen (oavsett om den ska vara svartvit eller ha färger) är det dags för den andra korrekturvändan. Du får då ta ställning till resultatet och ge eventuell feedback.

STEG 5. Slutleverans

Jag slutför arbetet och presenterar slutresultatet. Vid godkänd illustration färdigställer jag alla filer som du ska ha och skickar dessa till dig. Filformat, format på illustrationerna etc. framgår i offerten.

Med detta sagt kan leveransen såklart se helt olika ut, helt beroende på typ av projekt och kund. Det kan även tillkomma fler små avstämningar från mitt håll, om jag har frågor eller funderingar.

Hopknycklat papper

STEG 6. Förnyelse eller förstörande av filer

När avtalad användningstid tagit slut kan du välja att förnya användningen för halva ursprungspriset. Har du dock använt klart illustrationerna ska du ta bort alla filer från tryckta och digitala medier.

Trycksaker som är tryckta innan sista datum får användas, men inga nya trycksaker får använda de illustrationer som nu inte längre har något avtal. De måste även tas bort från samtliga digitala medier där de använts.